Back to All Events

SOMATIC SOUND JOURNEY: HELSINKI

  • Asbestos Art Space Mäkelänkatu 45 Helsinki Finland (map)
SSJ Helsinki3 1200.jpg

(English below)

Somaattinen äänimatka on kehollisen kuuntelun työpaja joka yhdistää mukaansatempaavan kuuntelukokemuksen, kehotietoisuusharjoituksia sekä keskustelua kehon kuuntelusta, äänen terapeuttisista vaikutuksista ja kuuntelu kulttuuristamme. Kutsumme on sisäiseen tutkimusmatkaan itseäsi kuunnellen.

Musiikki ja ääni saavat aikaan assosiaatioita tunteiden ja intuition tasolla, jotka voidaan tuntea kehollisena kokemuksena, avaten tilan harjoitella somaattista tietoisuutta. Käyttämämme kolmiulotteiset äänimaisemat koostuvat erilaisista luonnon äänistä ja akustisesta musiikista (kuuntele esimerkki). Kokemusta syventää silmien päälle laitettava maski, joka mahdollistaa täydellisen pimeän tilan myös silmät auki.

Äänimatkoissa käytetään holografista äänentoistojärjestelmää, joka tasapainottaa kuuloaistiamme luoden näin syvän keskittyneisyyden tilan. Kokemus ohjaa sinua tulkitsemaan äänen aikaansaamia kehon tuntemuksia ja tunteita somaattisesta lähtökohdasta käsin. Se on yksi aktiivisen kuuntelun muoto, joka lisää itsetuntemusta ja yhteyttä somaattiseen kehoon - tuntevaan kehoon.

Somaattisen Äänimatkan ovat kehittäneet somaatikko Catarina Brazão and säveltäjä Markus Pesonen osana Acoustic Body® -konseptia, joka yhdistää somaattisen kasvatuksen, ekopsykologian ja äänen voiman auttaen ihmisiä löytämään uudelleen yhteyden luontoon niin sisällään kuin ympärillään.

 

OSALLISTUJA PALAUTTEITA

"Kiitos vielä ihanasta äänimatkasta. Matka oli minulle erittäin voimakas ja syvä. Pimennysside silmillä tehosti kokemusta ja kuuloaistiin keskittymistä ja tuntui tärkeältä osalta. Menin matkan aikana syvälle itseeni ja sen avulla minulle oli mahdollista kuulla sisäistä tilaani, huomata miten minulla oikeastaan menee. Tunsin myös syvää rakkautta ja arvostusta itseäni kohtaan ja se tuntui koskettavalta." — Veera

"Omaa kokemusta kuvaisin sanalla meditatiivinen, menin tuon esityksen aikana aika syvälle. Todella vaikuttava esitys äänentoistollisesti, hämmästyttävän luonnollinen äänimaisema tuossa saatiin aikaan." — Jyrki

"Somaattinen äänimatka oli ihana kokemus minulle! Ja varsinkin keskustelut sen jälkeen herättivät monia uusia ajatuksia." — Marianne

"Erikoinen ja ainutlaatuinen kokemus. Kaunista ja puhuttelevaa." - Heikki

 

LIPUT: 30€ ja opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät 20€

Ilmoittautuminen ennakkoon. Paikkoja rajoitetusti.

 


Somatic Sound Journey is an embodied listening workshop that combines an engaging listening experience, body awareness exercises, and discussion about listening to the body, the therapeutic effect of sound and our listening cultures. Our invitation is for an internal exploration by listening to yourself.

Music and sound elicit emotive and intuitive associations that can be felt physically, opening up a space to train somatic awareness. The three-dimensional sonic landscapes used in the work involve a variety of nature sounds and acoustic music (listen to an example). The experience is accompanied by a blindfold mask that enables total darkness even with open eyes.

A holographic speaker system is also used, balancing our hearing and thus bringing a sense of deep centredness. You are invited to use the experience for somatic processing of sensations, emotions or any information that is produced by the impact of the sound in the body. It’s a form of active listening that deepens self-awareness and the connection to the “soma” — the felt body.

Somatic Sound Journeys were created by Catarina Brazão and Markus Pesonen as a part of Acoustic Body® approach that brings together somatic education, eco-psychology and the power of sound to help people reconnect with their nature within and around.

 

TESTIMONIALS

"THANK YOU! for this wonderful Sound Journey. This experience really touched me deeply. Thank you very much for this again. I wish that you reach many people and touch them with this work." — Gabi

"I was very positively surprised by the experience and everything that I felt after the experience. The sound journey had produced a sensation of total bliss and calm in my body and I felt that no external situation could change that. Also, I felt very awake, very instinctive, just listening to myself. I am very appreciative of having been part of this experience of body awareness. I would love to cross paths with you two once again and experience another sound journey." — Martina

“I would describe my experience as meditative as I went pretty deep during the journey. The sound was really impressive – an amazing natural soundscape.”  — Jyrki

Read more about Somatic Sound Journeys and testimonials.

 

INVESTMENT: 30€ and reduced for low-income groups 20€

Registrations in advance. There is a limited number of places.