Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Nature Solutions Oy (Y-tunnus: 2872001-8)
Päivärinteentie 10
58180 Enonkoski

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Markus Pesonen
Puhelin +49 1578 6565 296
Sähköposti markus(at)forthesakeofbeings.com

 

REKISTERIN NIMI

Nature Solutions Oy:n asiakasrekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Nature Solutions Oy:n asiakkaaksi, ostanut Nature Solutions Oy:stä tavaraa ja/tai osallistuu Nature Solutions:n järjestämään tilaisuuteen.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Nature Solutions Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Nature Solutions Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Nature Solutions Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Nature Solutions Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Nature Solutions Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Nature Solutions Oy:n käytössä, paitsi Nature Solutions Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Nature Solutions Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Nature Solutions Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Nature Solutions Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Nature Solutions Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.