Back to All Events

SOMATIC SOUND JOURNEY: TAMPERE

  • Taidetila Pelto 1 Pirkankatu Tampere, 33230 Finland (map)
SSJ tampere2 1200.jpg

(English below)

Somaattinen äänimatka on kolmiulotteinen äänimaisema, joka koostuu erilaisista luonnon äänistä ja akustisesta musiikista kolmiulotteisesti nauhoitettuna. Musiikki ja ääni saavat aikaan assosiaatioita tunteiden ja intuition tasolla, jotka voidaan tuntea kehollisena kokemuksena, avaten tilan harjoitella somaattista tietoisuutta. Kokemusta syventää silmien päälle laitettava maski, joka mahdollistaa täydellisen pimeän tilan myös silmät auki.

Äänimatkoissa käytetään holografista äänentoistojärjestelmää, joka tasapainottaa kuuloaistiamme luoden näin syvän keskittyneisyyden tilan. Kokemus ohjaa sinua tulkitsemaan äänen aikaansaamia kehon tuntemuksia ja tunteita somaattisesta lähtökohdasta käsin. Se on yksi aktiivisen kuuntelun muoto, joka lisää itsetuntemusta ja yhteyttä somaattiseen kehoon - tuntevaan kehoon.

Somaattisen Äänimatkan ovat kehittäneet Catarina Brazão and Markus Pesonen osana Acoustic Body® -konseptia, joka yhdistää somaattisen kasvatuksen, ekopsykologian ja äänen voiman auttaen ihmisiä löytämään uudelleen yhteyden luontoon niin sisällään kuin ympärillään.

 

ENGLISH:

Somatic Sound Journeys are three-dimensional sonic landscapes that involve a variety of nature sounds and acoustic music recorded binaurally. Music and sound elicit emotive and intuitive associations that can be felt physically, opening up a space to train somatic awareness.

The experience is accompanied by a blindfold mask that enables total darkness even with open eyes. A holographic speaker system is also used, balancing our hearing and thus bringing a sense of deep centredness. You are invited to use the experience for somatic processing of sensations, emotions or any information that is produced by the impact of the sound in the body. It’s a form of active listening that deepens self-awareness and the connection to the “soma” — the felt body.

Somatic Sound Journeys were created by Catarina Brazão and Markus Pesonen as a part of Acoustic Body® approach that brings together somatic education, eco-psychology and the power of sound to help people reconnect with their nature within and around.

 

TESTIMONIALS

The experience last Sunday was really amazing. I'm very happy to have experienced such a strong and powerful connection to your work and my inner self. It's really quite fascinating and I thank you for allowing me to realise some very present issues I need to still continue working on. I'm very much looking forward to the next workshop organised by the two of you." — Vicky

"I was very positively surprised by the experience and everything that I felt after the experience. The sound journey had produced a sensation of total bliss and calm in my body and I felt that no external situation could change that. Also, I felt very awake, very instinctive, just listening to my self. I am very appreciative of having been part of this experience of body awareness. I would love to cross paths with you two once again and experience another sound journey." — Martina

Omaa kokemusta kuvaisin sanalla meditatiivinen, menin tuon esityksen aikana aika syvälle. Todella vaikuttava esitys äänentoistollisesti, hämmästyttävän luonnollinen äänimaisema tuossa saatiin aikaan vaikka huone ei akustiselta kannalta ollut erityisen hyvä. ”  — Jyrki

"Matka oli minulle erittäin voimakas ja syvä. Pimennysside silmillä tehosti kokemusta ja kuuloaistiin keskittymistä ja tuntui tärkeältä osalta. Menin matkan aikana syvälle itseeni ja sen avulla minulle oli mahdollista kuulla sisäistä tilaani, huomata miten minulla oikeastaan menee. Tunsin myös syvää rakkautta ja arvostusta itseäni kohtaan ja se tuntui koskettavalta." — Veera

Read more about Somatic Sound Journeys and testimonials.

 

HINTA / INVESTMENT:

Normal 30 €
Vähätuloiset / Reduced for low income 20€